ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ НАВЧАННЯ У ВНЗ

  Марина Кідалова, Білич Катерина (Бердянськ, Україна) |    Download article

На початковому етапі професійного становлення студенти-першокурсники стикаються з різними проблемами, зумовленими змістом і специфікою процесу професійного й особистісного самовизначення, індивідуалізації, адаптації до нових умов, у тому числі й соціальних. Разом з тим якість власного життя, пристосування до соціального середовища через формування адаптивних механізмів і соціально прийнятих характеристик, конструктивність взаємодії багато в чому залежить від можливостей і вміння долати різнопланові труднощі, зокрема емоційні бар’єри (ЕБ).