ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

  Тетяна Безпала, Любов Капштик (Пирятин, Україна)  |    Download article

Величезне значення для справи навчання і виховання має особа викладача, його ерудованість, бажання віддати студентам свої знання, захопити їх навчальною дисципліною, викликати прагнення до самовдосконалення. Недаремно видатні вчені, діячі культури, пригадуючи свої шкільні та студентські роки, насамперед говорять про вчителів, викладачів, які пробудили у них інтерес до знань. Особистість викладача, його фахова підготовка, моральні якості, ідейність, культура – велика виховна сила. В народі говорять: "Ніхто не може дати іншому того, чого не має сам". Саме тому викладачі Пирятинської філії багато уваги приділяють вдосконаленню навчального заняття як основної форми освіти і виховання студентської молоді, зокрема організації контролю якості підготовки фахівців. Відомо, що сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян [1]. Сьогодні потрібні висококваліфіковані спеціалісти у різних галузях економіки, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, діловодства, обслуговування комп'ютерних систем і мереж, екології, правознавства, які вільно володіють персональним комп'ютером та мережею Інтернет.