МЕДІАОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  Тетяна Арменчу (Ізмаїл, Україна) |    Download article

Розширення змісту та напрямів впливів сучасного медіапростору на учнівську молодь зумовлює необхідність формування у неї високого рівня медіаграмотності. Комп’ютерні й телекомунікаційні технології стають своєрідним інструментом інформаційної, політичної та духовної експансії, засобом для створення нових соціальних міфів. Медіаграмотність допомагає учнівської молоді спілкуватися з медіа, додержуючись критичного підходу, з розумінням значущості медіа в їхньому житті, розуміти, що кожна людина є учасником селективного та аналітичного процесу дослідження медіаосвіти. В англомовних країнах термін “медіаосвіта” досить часто замінюється аналогом “медіаграмотність” (“media literacy”). Однак, у франкомовних країнах поширено саме термін “медіаосвіта” (“l’education aux medias”). Так саме у іспаномовних – “education para los medios” (медіаосвіта) або німецькомовних (“medienpadagogic” – медіа педагогіка). Одним з найбільш поширених термінів у понятійному колі медіа-освіти є медіаграмотність. Своє походження цей термін веде від терміну “візуальна грамотність”, який був надзвичайно поширений у 60-70-х рр. ХХ ст. [1 ; 2]