МОТИВАЦІЯ ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ: ДЕЯКІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

  Ася Сучану (Ізмаїл, Україна) |    Download article

Проблема професійного самовизначення є однією з найважливіших у житті особистості, оскільки виступає засобом задовольнити певних потреб, починаючи від побудови відносин у суспільстві, завершуючи можливістю активізації самореалізації. Якщо порівняти вибір майбутньої спеціальності на початку 90-х і сьогодення, то слід зазначити, що у першому випадку, це відзначалося переважно географічним аспектом (велику роль відігравали культурні та історичні традиції, а також суспільні потреби тієї чи іншої громади), то у другому вибір професії залежить від кількох факторів.