СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ

  Юлія Матейчук (Київ, Україна)  |    Download article

Постановка проблеми. Процес глобалізації здійснює значний вплив на суспільне життя, внаслідок чого електронна торгівля набуває великої популярності. У процесі електронної торгівлі беруть участь органи державної влади, комерційні та некомерційні організації, а також громадяни у своїх офіційних і особистих стосунках. Тому все частіше перед суспільством постають завдання, вирішити які можна лише застосовуючи сучасні засоби, впроваджуючи нові інформаційні технології. Саме тому одним із пріоритетних напрямів розвитку глобалізаційних процесів є широке впровадження електронного документообігу.