ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

  Людмила Черненька (Ірпінь, Україна) |    Download article

В умовах фінансової нестабільності існує необхідність удосконалення й коригування пріоритетів державної фінансової політики, спрямованих на розробку ефективних заходів у довгостроковому періоді. Основним завданням уряду є формування чітких механізмів у галузі використання фінансових ресурсів країни, з метою визначення ефектив­них сучасних заходів для створення фінансо­вої основи реалізації прийнятої економічної політики. Змістовним важелем забезпечення економічної стабільності країни є побудова ефективної фінансової політики, направленої на забезпечення економічного зростання й со­ціального розвитку а також безпеки держави. Одним із вагомих інструментів впливу на со­ціально-економічний розвиток країни є ефек­тивна державна фінансова політика.