ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Володимир Власов (Київ, Україна) |    Download article

Насамперед слід зазначити, що І.О. Бочан та І.Р. Михасюк, автори підручника „Глобальна економіка”, абсолютно справедливо, на нашу думку, ставлять питання щодо „необхідності прискорення виділення глобальної економіки” (виділено нами – В.В.) [1]. Оскільки глобальна економіка є складовою частиною нової науки, яка має назву глобалістика, то це підсилює позицію автора, який разом з академіком НАН України О.Г. Білорусом поставив питання щодо офіційного визнання глобалістики як науки з відповідним її введенням до переліку наукових спеціальностей ДАК МОН України [2]. Оцінюючи глобалізацію і як стан, і як процес, в якому на життя впливає комплекс факторів – від політичних до мистецтва, автори підручника вважають, що найбільш суттєвою формою глобалізації є глобалізація економіки [1, c. 15]. Виходячи з цього, автори зазначають, що глобальна економіка – це і історичний, і соціальний процес, змістом якого виступає зростаючий взаємозв`язок та взаємозалежність національних економік, злиття національних ринків у єдиний світовий ринок, а глобалізація, крім того, є перспективою розвитку людського суспільства, об`єднання людськості у цілісному світі [1, c. 23].