ЗСП ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Олена Мінєнкова (Харків, Україна) |    Download article

Управління діяльністю підприємства є основою його успішного функціонування в сучасних умовах орієнтації економіки України на ринкові відносини. Ефективне управління підприємством можливо лише за наявність всеохоплюючої системи оцінки діяльності підприємства. Результати такої оцінки дозволяють встановити масштаб і зміну спрямованості в управлінні діяльністю підприємства, прогнозувати їх вплив на ключові функціональні підсистеми підприємства, ухвалювати відповідні управлінські рішення щодо підвищення та підтримки рівня ефективності управління діяльністю, вибирати методи, способи, інструменти управління діяльністю підприємства. Метою даної статі є визначення місця оцінки в загальній системі управління підприємством та обґрунтування доцільності використання збалансованої системи показників як аналітичного інструменту оцінки та управління діяльністю підприємства.