АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  Анастасія Шаматова, Ірина Спека (Черкаси, Україна) |    Download article

В умовах сьогоденних реалій суспільних викликів відбувається трансформація багатьох уявлень та понять, адаптації їх до сучасної ситуації. Зокрема, ламаються традиційні уявлення про роль жінки та чоловіка. Проблема гендерних відносинах у сучасних умовах потребує виокремлення ряду нової проблематики пов’язаною з актуальними питаннями гендерної толерантності. Так, недостатньо вивченими залишаються питання визначення маскулінності та фемінності, властивих українському суспільству. Необхідність соціологічного аналізу тенденцій змін гендерних ідентичностей, гендерних ролей і гендерних стереотипів українців пояснюється необхідністю вийти на рівень більш глибокого системного аналізу соціальних, економічних, політичних явищ і процесів.