ВАЛЕНТНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ІНТЕНЦІЙНІ ВІДНОШЕННЯ У БЕЗОСОБОВОМУ РЕЧЕННІ

  Марія Калениченко (Київ, Україна) |    Download article

У сучасній славістичній науці синтаксичний рівень залишається одним із найменш досліджених структурних рівнів слов’янських мов. Чимало актуальних проблем слов’янського синтаксису, на жаль, не знайшли вирішення у науковій літературі. Так, поза увагою вчених перебувають актуальні питання структурно-семантичної специфіки безособового речення в чеській мові, які вимагають ґрунтовного теоретичного висвітлення ряду питань, пов’язаних як з розумінням внутрішньо-синтаксичної організації односкладних речень у слов’янських мовах, так і з проблемою моделювання відповідних синтаксичних одиниць.