Розробка та реалізація наративної рольової гри в процесі професійного самопізнання майбутніх психологів

  Наталя Мараховська (Маріуполь, Україна) |    Download article

В умовах сьогодення необхідно постійно підвищувати рівень вищої освіти, вдосконалювати якість підготовки майбутніх фахівців, зокрема майбутніх психологів, а найголовніше стимулювати їх до самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення, розкриття особистісно-професійного потенціалу. У зв’язку з цим, доцільно пригадати слова американського дослідника Дж. Брунера, який вважає, що особистість досягає саморозуміння через наратив, акцентуючи увагу на значущих моментах свого життя.