КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ (ІНДИКАТОРИ) ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  Олена Даниленко (Київ, Україна) |    Download article

Ефективність соціальної відповідальності (СВ) організацій в Україні можна оцінювати з використанням низки критеріїв (показників, індикаторів), що містяться в основних формах соціальної звітності, прийнятих у світовій практиці. Оскільки соціальний звіт [звіт з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)], як найпоширеніша форма нефінансової звітності в Україні, складається у вільній формі за критеріями (показниками, індикаторами), які самостійно визначаються організацією, то й формат звітності кожна організація створює відповідно до власних потреб та етапу розвитку моделі соціальної відповідальності.