ФУНКЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ ВАЛЕОЛОГІЧОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  Олена Файчук (Миколаїв, Україна)  |    Download article

Аналіз наукової літератури щодо специфіки професійної діяльності соціальних працівників дозволив виокремити такі основні сфери реалізації валеологічної культури, як: пропаганда здорового способу життя серед різних категорій клієнтів соціальних служб; вирішення проблем клієнтів, які мають валеологічний зміст (шкідливі звички, наркозалежність, алкозалежність, інвалідність, погіршення здоров’я клієнтів та їх близьких, профілактика ВІЛ-інфекції, гепатитів, туберкульозу та інших соціально небезпечних хвороб тощо); розробка програм та проектів, направлених на вирішення актуальних валеологічних проблем. Дана сфера реалізації валеологічної культури передбачає наявність у соціальних працівників розвинутих креативних, творчих, проективних здібностей; профілактику різного роду професійних захворювань себе та своїх колег; саморозвиток та самовдосконалення у напрямку підвищення рівня валеологічної культури. Вища школа покликана вирішувати завдання формування зазначених напрямків діяльності майбутніх соціальних працівників. Це можливо за умови втілення відповідних функцій.