РОЗВИТОК ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  Надія Ткаченко (Київ, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. Проблема формування мовленнєвої особистості майбутнього вчителя останнім часом все більше привертає увагу вітчизняних вчених, адже найважливішим засобом, основним «інструментом» професійної діяльності вчителя є слово, його мовлення. Від рівня техніки мовлення вчителя значною мірою залежить не тільки мовленнєвий розвиток учнів, а й їхня успішність у цілому, бо чим досконаліше мовлення школярів, тим краще вони виражають свої думки і сприймають висловлювання інших.