РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

  Наталія Пасічник (Київ, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. Нові освітні завдання ставлять перед сучасною школою актуальну проблему формування творчої особистості. Конституція України, «Закон про освіту» та інші нормативні освітні документи серед пріоритетних напрямів реформування навчально-виховного процесу визначають реалізацію принципів загальнолюдської моралі, формування усвідомлення взаємозв’язку свободи, прав людини та її громадянської відповідальності, уміння міжособистісної комунікації. Нові завдання актуалізують не лише питання освіти творчої молоді, а й питання її виховання. Широкі можливості щодо формування творчих здібностей молодших школярів мають уроки позакласного читання. Завдяки таким урокам діти розширюють свій світогляд, формують чітке мовлення, розвивають уяву. На уроках позакласного читання учні можуть розвивати свою літературну творчість.