ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОГРАФІЇ З ЧАСОВИМ РОКЗРИТТЯМ НА МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ

  Сергій Гончар (Київ, Україна) |    Download article

Постановка проблеми дослідження. З кожним роком використання різнотипних клієнтських пристроїв зростає. У відповідності до звіту аналітичної агенції Gartner на період з 2014 по 2016 роки світовий ринок клієнтських пристроїв матиме вигляд, як це показано у таблиці 1. Врахувавши те, що відсоток смартфонів у сегменті мобільних телефонів постійно збільшується і, наприклад, у США в 2016 році досягне 60 % ринку [1], то загалом ринок мобільних пристроїв (смартфони та планшети) у майбутньому буде значно перевищувати ринок традиційних ПК.