31 Липень, 2021

XXXIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Китай є багатонаціональною країною з найдавнішою культурою, що формувалась протягом багатьох століть традиціями у філософії, науці, літературі та мистецтві. Роль китайської культури для народів Азії надзвичайно велика. Вона послужила зразком, вихідним орієнтиром для народів Японії, Кореї, В’єтнаму, Монголії. Китайська традиційна музика справила значний вплив на розвиток країн-сусідів. Вона зберігає свою автентичність, своєрідність і особливості, властиві їй століттями, аж до сьогодення. І, в той же час, поступово включається в процес глобальної еволюції світового музичного простору.

  • У монографії «От урока к концерту» С. Казачков окреслює театральну природу хору. Автор виявляє схожість між театром і хоровим співом у багатьох споконвічних особливостях обох і закликає вміло використовувати її. На думку вченого, злиття жанрів може «інтенсифікувати, розширити художньо-виражальні можливості хору, включити до нього нову силу, нові стимули та засоби»

  • Науковці вивчають артистизм у різних аспектах: як феномен музично-виконавської діяльності, як рису особистості артиста, як психофізіологічну складову творчих процесів. Чимало дослідників підкреслюють, що, незважаючи на відмінності у тлумаченні артистизму, він є невід’ємним елементом професійності, виконавської культури музиканта.