30 Квітень, 2019

XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРФЕЙСІВ ЗВ’ЯЗКУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

      Андрій Бардаков, Ольга Шевченко (Покровськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Сукупність функціональних пристроїв може розглядатися як єдина система, що призначена для рішення конкретного завдання, якщо: кожен пристрій виконує покладені на нього обов’язки згідно вимогам, що пред’являються до нього; пристрої функціонують злагоджено, «розуміючи» один одного. «Взаєморозуміння» забезпечується інтерфейсами зв’язку між пристроями, які підтримуються відповідними протоколами обміну та апаратною реалізацією.