31 Травень, 2018

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Управління логістикою є надзвичайно важливою проблемою для торговельних мереж України в сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку. При цьому особливо цінними для мереж є науково обґрунтовані рекомендації для удосконалення логістики.

  • ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

      Петро Боровик, Анастасія Завтур, Світлана Кононенко (Умань, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

    Тривалий час вітчизняному механізму пенсійного страхування і пенсійного забезпечення притаманна сукупність проблем, викликаних, насамперед, дефіцитом бюджету вітчизняного пенсійного фонду, що є наслідком економічних та політичних проблем в Україні. Саме це було однією з ключових причин пенсійної реформи.

  • Окремі дослідники біржового ринку вважають, що не зважаючи на національні відмінності всі стратегії розвитку біржового товарного ринку побудовані на провідній ролі держави і не дивлячись на позитивний світовий досвід, у практиці побудови вітчизняного біржового товарного ринку домінує напрям мінімального втручання держави у цей процес. А недооцінка з боку державних органів країни важливості розбудови біржового ринку призвела до занепаду, дискредитації та повної деградації цього ринку.