Шановні викладачі, аспіранти, студенти!

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності»

Інформують Вас, що 30 квітня 2018 року проводиться ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії».

Планується робота за секціями:


 1. Систематика та географія вищих рослин.
 2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
 3. Мікологія та альгологія.
 4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
 5. Молекулярна біологія мікробіологія.
 6. Зоологія.
 7. Фізіологія людини та тварин.
 8. Біохімія та біофізика.
 9. Генетика та цитологія.
 10. Біоінженерія та біоінформатика.
 1. Регіоноведення і регіональна організація суспільства.
 2. Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов.
 3. Гідрологія та водні ресурси.
 4. Біогеографія, біоресурсоведення, біорізнеоманітність.
 5. Картографія та геоінформатика.
 6. Природокористування та екологічний моніторинг.
 7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робіт.
 8. Ґрунтознавство.
 9. Економічна географія.
 1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку суспільствах.
 2. Сучасні технології управління.
 3. Взаємодія різних гілок влади.
 4. Підготовка державних службовців.
 1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей.
 2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон.
 3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми.
 4. Промислова екологія і медицина праці.
 5. Проблеми екологічного виховання молоді. 6. Екологічний моніторинг.
 1. Банки та банківська система.
 2. Зовнішньоекономічна діяльність.
 3. Фінансові відносини.
 4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
 5. Управління трудовими ресурсами.
 6. Маркетинг та менеджмент.
 7. Облік та аудит.
 8. Математичні методи в економіці.
 9. Економіка промисловості.
 10. Економіка підприємства.
 11. Логістика.
 12. Економіка АПК.
 13. Регіональна економіка.
 14. Економічна теорія.
 15. Державне регулювання економікою.
 16. Макроекономіка.
 1. Історія України.
 2. Загальна історія.
 3. Історія науки і техніки.
 4. Етнографія.
 5. Усна історія.
 6. Військова історія.
 1. Диференціальні та інтегральні рівняння.
 2. Перспективи систем інформатики.
 3. Теорія ймовірностей та математична статистика.
 4. Прикладна математика.
 5. Математичне моделювання.
 1. Музичне мистецтво.
 2. Мистецтво танцю.
 3. Театральне мистецтво.
 4. Фото і кіномистецтво.
 5. Мистецтво дизайну.
 1. Дистанційна освіта у вищий школі.
 2. Проблеми підготовки фахівців.
 3. Методичні основи виховного процесу.
 4. Стратегічні напрями реформування системи освіти.
 5. Сучасні методи викладання.
 6. Соціальна педагогіка.
 1. Виборчі технології.
 2. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство.
 3. Відносини України з НАТО.
 4. Відносини України з країнами СНД.
 1. Історія держави та права.
 2. Адміністративне і фінансове право.
 3. Охорона авторських прав.
 4. Трудове право та право соціального забеспеченя.
 5. Карне право та кримінологія.
 6. Боротьба з економічними злочинами.
 7. Екологічне, земельне та аграрне право.
 8. Конституційне право.
 9. Цивільне право.
 10. Господарське право.
 11. Криміналістика та судова медицина.
 12. Підприємницьке та банківське право.
 13. Кримінально-процесуальне право.
 1. Місце психолога на виробництві.
 2. Форми роботи психолога-практика.
 3. Сучасні тенденції в методології психологічних досліджень.
 4. Психологія тероризму.
 5. Психолого-виховні проблеми розвитку. особистості в сучасних умовах.
 6. Клінічна психологія.
 7. Загальна психологія.
 8. Педагогічна психологія.
 9. Психологія розвитку.
 10. Психологія праці.
 11. Психофізіологія.
 12. Соціальна психологія.
 1. Кадровий менеджмент.
 2. Сучасні технології соціального опитування.
 1. Комп’ютерна інженерія.
 2. Обчислювальна техніка та програмування.
 3. Програмне забезпечення.
 4. Інформаційна безпека.
 1. Фізична культура і спорт: проблеми дослідження, пропозиції.
 2. Розвиток фізкультури і спорту в сучасних умовах.
 1. Методика викладання мови та літератури.
 2. Риторика і стилістика.
 3. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови.
 4. Синтаксис: структура, семантика, функція.
 5. Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою.
 6. Актуальні проблеми перекладу.
 7. Мова, мовлення, мовна комунікація.
 8. Українська мова та література.
 9. Російська мова і література.
 10. Етно-, соціо- та психолінгвістика.
 1. Філософія літератури та мистецтва.
 2. Соціальна філософія.
 3. Історія філософії.
 4. Філософія культури.
 5. Філософія релігії.
 6. Філософія науки.
 1. Металургія
 2. Гірництво
 3. Машинознавство
 4. Електротехніка
 5. Теплотехніка
 6. Гідротехніка
 7. Радіотехніка
 8. Будівництво
 1. Журналістика. Теорія та історія журналістики
 2. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
 3. Соціальна інформатика. Прикладні соціально-комунікаційні технології.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на цьому сайті. Скачати збірник можна буде через тиждень після закінчення роботи конференції.


Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська, вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.

Вартість участі в конференції:

100 грн. (в оргнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету та редагування текстів)

Останній термін подання статей:

до 29 квітня 2018 року включно.

Кошти перераховуються на рахунок:

Увага! Реквізити змінено!

Картка «Приват Банк»
4149 4996 4061 9514 (одержувач - Тиха Інна Вікторівна)
та відправити SMS підтвердження про оплату на мобільний номер:
(097) 923-16-58.
У повідомленні потрібно вказати прізвище учасника конференції.

До участі у конференції приймаються статті:

 • Обсяг від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі Microsoft Word
 • У вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc
 • Шрифт Times New Roman 14
 • Міжрядковий інтервал 1,5
 • Поля з усіх сторін 20 мм

Електронною поштою:

 • E-mail: neasmo@gmail.соm
 • Тема повідомлення: «30 квітня, 2018 р.»
 • (уразі якщо у Вас виникає помилка відправлення, спробуйте переслати на адресу neasmo@ukr.net)

Або на СD-дисках

 • Із додаванням друкованих матеріалів, та відсканованої копії чи ксероксу квитанції про сплату оргвнеску. (дискети не приймаються)
 • У разі відправки коштів оргвнеску на картку Приватбанку ксерокопію квитанції не надсилається (достатньо відправити SMS вказавши прізвище автора доповіді).

Зверніть увагу

У разі відправки статті та квитанції про оплату оргвнеску електронною поштою, надсилати друковані матеріали Укрпоштою не потрібно!

Зверніть увагу

Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте отримати повідомлення-відповідь: «Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо така відповідь не надійшла через день після надсилання, тоді обов’язково зателефонуйте оргкомітету і повідомте про ситуацію.

Дуже важливо!

Роботи з малюнками та таблицями приймаються лише у тому разі, якщо вони подані у форматі JPEG окремим файлом.

Не приймаються!

 • Документи об’ємом менше 3 сторінок
 • Тексти, набрані міжрядковим інтервалом 1,0

Електронний сертифікат

Уразі якщо Вам потрібний електронний сертифікат, то у відомостях про автора, вкажіть про це. І ми Вам його надішлемо електронною поштою на протязі двох тижнів після завершення проведення конференції.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

ПІБ автора
Місто
за зразком Іван Петренко
(Київ, Україна)

Секція, підсекція за зразком ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
(Методика викладання мови та літератури)

НАЗВА СТАТТІ
(великими літерами)

Текст статті
(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с. 23])

Література:

 1. Коцур В.П. Історія середніх віків: [у 2-х т.]. – Т.1. Раннє середньовіччя: курс лекцій. / В.П. Коцур, В.О. Балух. – Чернівці: Наші книги, 2009. – 496 с.
 2. Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч. посіб. / Б.П. Пангелов. – К.: Академвидав, 2010. – 248 с.

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, Петренко Іван Петрович

Увага!

Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів)) подаються відомості про авторів (П.І.П. (повністю) домашня адреса, код міста, телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь.

Координатор:

Тиха Інна Вікторівна, Король Андрій Петрович

Контактні телефони:

(097) 923 16 58

Адреса оргкомітету:

08401, Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 32, гурт. 1, кім. 108.

З результатами та форматом проведення попередніх конференцій можна ознайомитися на цьому сайті.