29–30 Червень, 2017

ХXХІX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ВАЖКОВИХОВУВАНІСТЬ У ПІДЛІТКІВ І МОЖЛИВОСТІ ЇЇ КОРЕКЦІЇ

      О. П. Богданова (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується змінами, що охоплюють усі сфери людського життя. На тлі цих змін саме діти перебувають у найтяжчому становищі внаслідок не сформованості власної системи стійких моральних переконань, ціннісних орієнтацій, що нерідко викликають неадекватну реакцію на події навколишнього життя. Особливу тривогу викликають факти, що свідчать про зростання проявів агресивності серед підлітків та юнаків. З огляду на це суттєвого значення набуває проблема корекції негативної поведінки на ранніх етапах її вияву, зокрема в дітей підліткового віку. В цьому віці можна спостерігати досить чіткі симптоми негативних відхилень у поведінці, які за відсутності відповідної корекційної роботи поступово перетворюються в злочинні дії.