5–6 Листопад, 2016

XXXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Спрямування навчального процесу на розвиток здібностей і таланту студентської молоді, створення умов для диференціації та розкриття творчих можливостей студентів передбачає використання форм навчальних занять і методів навчання, що активізують пізнавальну діяльність студентів.

 • Система охорони здоров’я населення України на теперішній час перебуває в процесі реформування, метою якого є підвищення доступності медичної допомоги та її якості. Важливою складовою даного процесу є впровадження сімейної медицини, ключовою функцією якої є збереження здоров’я пацієнтів. Профілактика захворювань чи розвитку ускладнень, рання діагностика, відповідне лікування та його своєчасна корекція – все це вимагає від сімейного лікаря ґрунтовних теоретичних знань та практичних умінь і зобов’язує безперервно їх підвищувати.

 • ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НОВОГО МАТЕРИАЛА

    Светлана Глинская (Гомель, Республика Беларусь) |    Завантажити статтю |  Link

  Тест (от английского слова test – проверка, задание) – это система заданий, позволяющая измерить уровень усвоения знаний, степень развития определенных психологических качеств, способностей, особенностей личности. Согласно М.К. Толетову, М.С. Пакуметодика тестирования учебных достижений учащихся по химии в средней школе должна носить поэтапный характер. Поэтапная методика тестирования – это использование тестов на разных этапах химико-образовательного процесса. В зависимости от того, какой метод лежит в основе решения дидактической задачи, такие тесты используются.

 • Методика викладання спеціальних дисциплін у системі вищої освіти поступово вдосконалюється і трансформується під впливом об’єктивних і суб’єктивних чинників. Базуючись на класичних та інноваційних підходах до навчально-пізнавальної діяльності студентів, технологія викладання спеціальних дисциплін інтенсифікується, здійснюється процес її оптимізації з урахуванням економічних і соціальних змін в Україні.

 • МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДіагностикИ розвитку в учнів ДМШ відчуття композиторського стилю

    Олена Павленко (Переяслав-Хмельницький, Україна) Людмила Карапетян, Віра Байрак (Ірпінь, Україна), |    Завантажити статтю |  Link

  В епоху модернізації різноманітних технічних засобів запису та відтворення звукової інформації, музика стала одним із найпоширеніших і найдоступніших видів мистецтва у сучасному світі. Особливо нею цікавиться молодь, у якої за рейтингами інтересів вона займає одне з перших місць. Загальновідомо, що багатство музичних образівмістить у собі великі виховні можливості. Досконало володіючи значною силою художньої образності й багатющої змістовної інформації, котра втілена у своєрідності мелодичних інтонацій, вона специфічно діє на психіку людини, безпосередньо викликаючи у неї відповідні настрої, стани, переживання.

 • Підготовка викладача до навчального заняття охоплює величезну кількість елементів психолого-педагогічної майстерності. Це складний навчально-пізнавальний, психологічний процес, що вимагає від педагога знання і уміння, хороші особистісні та професійні якості, вміння утримувати увагу студентів і аналізувати ситуації. Викладач в процесі проведення занять постійно вчиться спілкуватися з аудиторією, а студенти вчаться сприймати знання.