29–30 Листопад, 2015

ХX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • На сучасному етапі існування системи освіти є потреба своєчасного донесення вчителем підростаючій молоді інформації про те яка чудова наша країна, багата на геніальних та неповторних людей здібних на історичні вчинки, з прекрасними самобутніми краєвидами та прекрасним майбутнім. Побудувати демократичну правову державу здатні тільки свідомі громадяни, які мають чіткі ціннісні орієнтири, людську гідність, національну самосвідомість, гуманістичну мораль; знають свої права і свободи та вміють відстояти їх. Безумовно, навчання фахівців, які через кілька років повинні стати “осередком” української інтелігенції, потребує значних зусиль.