ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  Іраїда Коржавих, Лідія Юришева (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасних умовах розвитку суспільства набувають актуальності процеси реформування системи вищої професійної освіти. Нова освітня парадигма спрямована на удосконалення системи вищої освіти, мета якої – підготовка фахівців, здатних адекватно діяти у найрізноманітніших виробничих та суспільних ситуаціях, самостійно приймати необхідні рішення, оволодівати новою інформацією, усвідомлювати наслідки своїх дій і діяльності, відповідати за них. Підготовка і виховання майбутніх фахівців спрямовані на формування у них високого рівня професіоналізму у певній сфері практичної діяльності, на становлення їх як особистостей, членів колективу, соціуму.