ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

  Марина Симонець (Макіївка, Україна) |    Завантажити статтю

Реальністю сьогодення є розвиток новітніх інформаційних технологій зумовлюють необхідність реформувати систему освіти з метою підвищити рівень її якості, доступності та ефективності. Це своєю чергою приводить до суттєвих змін у традиційній дидактиці, одним із результатів чого є поява нової форми розповсюдження та здобуття знань – дистанційного навчання. Під дистанційним навчанням розуміють індивідуалізований процес передавання і засвоєння знань, умінь та навичок, який відбувається в умовах опосередкованого спілкування викладачів зі студентами шляхом використання телекомунікаційного зв’язку та методології самостійної роботи студентів зі структурованим навчальним матеріалом, що представлений в електронному вигляді.