ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІЇ

  Алла Незбутня (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Навчання у вищому навчальному закладі дає можливість студентам здобути необхідні уміння та навички, які необхідні для подальшої професійнійної діяльності студентів та розвитку їх як особистостей. Викладачі ВНЗ є джерелом знань, необхідних студенту, від професіоналізму яких залежить те, як будуть донесені знання до студента, чи зуміє він їх використати у подальшому житті. Викладач ВНЗ - це не тільки професія, метою якої є донесення знань до студентів, а й формування і створення особистостей, що в цілому призводить до реалізації державної політики - підвищення інтелектуального потенціалу нації, розвиток науки, зростання у моральному і духовному плані суспільства, виховання поваги до культурної спадщини, розширення світогляду. Кожен викладач має свою мету викладання і цілі, які він хоче досягти, навчаючи студентів.