ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СТЕРЕОТИПУ

  Олена Книш (Петрівка, Україна) |    Завантажити статтю

Формування готовності до педагогічної діяльності охоплює ряд етапів. Серед них такі, як профорієнтація, професійний відбір. При цьому великий вплив мають певні стереотипи. Стереотипи - невід'ємний елемент повсякденної свідомості. Жодна людина не в змозі самостійно, творчо реагувати на всі, що зустрічаються йому в житті, ситуації.[7 с.9] Стереотип, що акумулює якийсь стандартизований колективний досвід і викликаний індивіду в процесі навчання і спілкування з іншими, допомагає йому орієнтуватися в житті і певним чином спрямовує її поведінку. Однак стереотип може бути як істинним, так і помилковим. Він може викликати і позитивні емоції, і негативні. Його суть у тому, що він висловлює ставлення, установку даної соціальної групи до певного явища.