УКРАЇНСЬКА УСНА НАРОДНА СЛОВЕСНІСТЬ – ЯК ЧИННИК ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

  Віра Калабська (Умань, Україна) |    Завантажити статтю

Важливе місце в формуванні високоморальних людських чеснот, зокрема патріотизму, належить фундаментальній складовій частині культури етносу – фольклору, природа та структура якого продиктовані потребами соціуму, в якому особисте підпорядковується суспільним інтересам. Фольклорне виховання – першооснова народної педагогіки, що містить у собі емоційно-моральні, естетичні цінності. Адже у народній словесності в концентрованому вигляді відтворено весь культурно-історичний досвід народу: родинні стосунки, любов до рідної землі, пориви до свободи, слава прабатьків, трудові і мистецькі традиції етносу: «Фольклор – це першовитоки оригінального світосприйняття, самобутнього тлумачення явищ природи і людського життя. У думах, піснях і приказках, скоромовках, лічилках та інших фольклорних перлинах у високопоетичниій і глибоко ліричній формі відображено весь культурно-історичний, мистецький шлях народу, його життєвий досвід, його мудрість і етику»