ДЕФОРМАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК РИТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Віталія Шебанова (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Ритуали (як система дій, що виконуються як індивідуально, так і у групі, як дітьми, так і дорослими, як здоровими, так і хворими людьми) вивчаються у різних сферах наукового знання – у психології, культурології, соціології, антропології, етології тощо. У сучасній культурі в умовах кризи раціоналізму відзначається зростання запобігання до дій ритуального характеру (як форми архаїчного магічного мислення) з метою захисту. Одним з основних теоретичних питань, що постають перед клінічними дослідниками ритуалу є проблема співвідношення нормального й невротичного ритуалу або співвідношення здорового способу життя й хворобливих (нездорових) способів існування.