ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЧИННИКА ПОПЕРДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ

  Олександра Бантишева (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасна психологія розглядає емоції як особливий тип знання [8, с. 20-27]. Психологи, що належать до цього напрямку (І. Андрєєва, О. Власова, Г. Горшкова, Е. Носенко, О. Яковлєва та ін.), вивчають емоції як впорядковану реакцію, яка з метою адаптації фокусує когнітивну активність на подальші дії. Р. Ліпер (цит. за [7]) припускає, що емоції є первісними мотивуючими факторами, оскільки емоційні процеси дозволяють спонукати активність, підтримувати її та керувати нею. Г. Орме [7] називає емоції та емоційне мислення певним інструментом, та стверджує що той, хто опанував цій інструмент – досягне успіху.