ДО ПИТАННЯ ПРО МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЙОГО КОРЕЦІЮ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  Христина Шавель, Тарас Михаць (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність теми. На початку ІІІ тисячоліття актуальною є проблема здоров’я людини, яке із площини приватної справи окремої людини переходить у категорію суспільно значущої проблеми. Такий підхід до розуміння значення здоров’я у житті людини та функціонування суспільства зумовлений низкою взаємопов’язаних економічних, політичних, етичних та багатьох інших причин [6, с. 175-176, 7, с. 1-6, 9, с. 350-352]. Загалом, вже цілком очевидно, що у сучасному світі для досягнення успіху фактично у будь-якій сфері життєдіяльності потрібно дбати про власне здоров’я (Круцевич Т.Ю., 2010; Куц О.С., 2005; Магльований А.В., 2011; Платонов В.М., 2010).