РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДИКАМИ У БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  Дмитро Степаненко, Ігор Мірошниченко (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом серед фахівців відсутня єдність поглядів при розгляді поняття витривалості стосовно спортивної діяльності. Не безпідставні і приведені визначення. На фоні цього слід зазначити, що практично в кожній роботі, де з’являються спроби фундаментально проаналізувати проблему витривалості, присутні власні визначення [3, с. 15]. Одночасно численними даними [1, с.11-13, 2, с. 9-13, 4, с. 8-11] доводиться, що витривалість може бути як загальна, так спеціальна.