РОЗВИТОК РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ВПРАВ ШВИДКІСНО-СИЛОВОГО ХАРАКТЕРУ

  Тетяна Новак, Євгенія Акімова (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Однією із важливих проблем Української держави є проблема здоров’я та фізичного потенціалу населення країни. У зв’язку з яскраво вираженою тенденцією до різкого зниження рухової активності та значним зменшенням фізичних навантажень різних категорії населення основним завданням, що стоїть перед спеціалістами фізичної культури, є залучення до систематичних занять фізичними вправами дітей різного віку та рівня підготовленості.