ЕКОЛОГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ МАЛОЦІННИХ ЛАНДШАФТІВ

  Ярослава Коробейникова (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Ландшафтна система нашої планети стає об’єктом прямого чи опосередкованого перетворення і використання. Необхідність інтенсивного використання природних ресурсів і одночасне створення гармонійного навколишнього середовища вимагає раціональних, зважених методів експлуатації природних комплексів ландшафтів і збереження їх функціональних структур. При інтенсивному господарському використанні ландшафту всі його елементи стають джерелами економічного розвитку. Постає актуальне питання – чи можемо ми використовувати в господарстві ті природно-територіальні комплекси, що вже перебували в господарській, наприклад, гірничо-видобувній експлуатації? Чи можливо максимально продовжувати використовувати функціональну цінність відпрацьованих (малоцінних) ландшафтних комплексів таким чином, щоби вони зберігали при цьому свою продуктивну цінність та здатність до самовідновлення?