СПОСОБИ РОЗКРИТТЯ СЕМАНТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТЕРМІНА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

  Людмила Фурсова (Житомир, Україна) |    Завантажити статтю

Хоча до розкриття семантики термінів науковці вже звертались [1; 2], проте не досліджувалась роль різних контекстів у визначенні економічних лексем. Метою наших розвідок є порівняльний аналіз способів розкриття семантики економічних термінів. “Реальне розуміння слова стає можливим лише в тексті чи дискурсі, які відображають кінцеві змістові відношення для кожного з його складників” [3, с. 35]. Звідси, незалежно від того полісемантичний чи моносемантичний термін, йому однаково необхідний контекст, де в цілому мовному відрізку актуалізуються потрібні значення.