ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ПЕРЕПИСКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

  Ілона Марченкова (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

Основне призначення офіційно-ділового стилю, а саме до нього належить комерційне листування (додано мною – І.Ю.М.), – регулювати офіційні ділові стосунки та обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуа¬ціях [1, с. 25]. Роль посередників, які допомагають впорядкувати такі стосунки, виконується штатними працівниками (юрисконсультами). Ці люди повинні добре володіти адміністративно-канцелярським стилем мови та мовлення, який широко використовують у профе¬сійно-виробничій сфері, правових відносинах і справникарстві. У сучасному вигляді інститут юрисконсультів сформувався на початку XX століття. За визначенням Малого енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона [2] юрисконсульти це юристи при державних і громадських установах та приватних підприємствах, що дають свої висновки з приватно-правових питань, які виникають у діловодстві цих установ, і виступають на суді як повірені [3].