ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА: СУТЬ, ВИДИ ТА ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

  Альона Ковальова, Інна Ващенко (Харків,Україна) |    Завантажити статтю

Патентна система в Україні і за кордоном пройшла довгий шлях становлення і розвитку від охоронних грамот і привілей до створення сучасної системи охорони винаходів. Актуальною темою на сьогодні є регулювання відносини, пов'язаних з технічною творчістю, що в цивільному кодексі України визначено як патентне право. Об'єкти технічної творчості пов'язані з природними законами матеріального світу; в силу цього вони є відтворювані, вони можуть бути створені незалежно одне від одного самостійно, різними особами і тому вимагають формального офіційного закріплення. Крім того, результати технічної творчості спрямовані на рішення практичних задач – мають прикладне значення. Об'єктами патентного права (промислової власності у вузькому розумінні цього слова) є винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням права власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, регулюються Законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і «Про охорону прав на промислові зразки». Найважливішими умовами патентоспроможності об'єктів промислової власності є їхня новизна і промислова придатність. При цьому патентне право закріплює абсолютну (світову) новизну об'єктів промислової власності.