ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ

  Катерина Хоменко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Вища освіта змінюється відповідно до вимог сучасного суспільства та ринку праці, які потребують максимально адаптованих, ефективних, конкурентоспроможних фахівців. Проблема формування професійної компетентності фахівця будь якої галузі знаходиться у полі зору багатьох дисциплін. Професійна компетентність – це володіння людиною певним набором спеціальних компетенцій, що дозволяють людині використовувати свій потенціал, здійснювати складні види діяльності, оперативно і успішно адаптуватися у професійному середовищі, включаючи ціннісне відношення до професійної ситуації, у рамках якої він діє. Компетентносний підхід реалізований у багатьох країнах на рівні національних освітніх стандартів. Існують відмінності у синонімічно використовуваних поняттях «компетенції» і «компетентність». Ці поняття у науковій літературі суттєво різняться і на сторінках наукових видань ведеться дискусія про їх співвідношення. Компетенція – сукупність взаємозв'язаних якостей особи (знань, умінь, навиків, способів діяльності), що задаються по відношенню до певного кола предметів і процесів необхідних аби якісно та продуктивно діяти по відношенню до них [5].