ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТИ

  Іван Бахов (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасна соціальна ситуація в світі характеризується зростанням локальних етнічних конфліктів навіть у тих країнах, де історично разом живуть різні нації і народності. Завдання збереження глобальної безпеки вимагають постійної роботи з вивчення природи та видів конфліктів між представниками різних етнічних груп, їх впливу на соціальне та економічне життя, а також пошуку ефективних шляхів їх подолання. Освіта, яка забезпечує складний процес розвитку когнітивних, соціальних, емоційних характеристик особистості, не може не реагувати на події, що відбуваються в суспільстві. Як показує досвід багатьох країн, які пережили етнічні конфлікти, вузи і школи іноді залишаються єдиними структурами, в яких проводиться цілеспрямована об’єднуюча і миротворча політика. Тому педагоги вважають, що освіта може допомогти суспільству сформувати у молоді гуманну модель поведінки та ставлення до людей інших націй. В освіті можна знайти ефективні форми зниження міжнаціональних конфліктів, застосовні для використання в широкій соціальному середовищі. Першочергова роль у вихованні молоді в цьому плані відводиться вчителям іноземних мов, як представникам іншомовних культур, спроможних і покликаних формувати полікультурну свідомість і компетентність в учнів.