УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА АНІМАЦІЯ 1960-1980-Х РОКІВ У ТОТАЛІТАРНОМУ РЕЖИМІ

  Лілія Іволга (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

У ХХ-му столітті географічне розташування та історія зумовили шляхи розвитку матеріальної й духовної культури України в панівній ідеологічній системі СРСР. Механізми реалізації тоталітарної політики не оминули й українську радянську анімацію. Післявоєнне відродження даного виду мистецтва припадає на кінець 50-х початок 60-х років ХХ-го століття, коли виникають значні зміни у соціально-культурному житті держави, що приводять до перемін естетичних й ідеологічних установок. 1960-ті роки. Після війни з 1945 року студія «Київнаукфільм» тримала штат художників, які виготовляли учбову мультиплікацію для науково-популярних фільмів. На фоні краху «комунального» світосприйняття та виникнення індивідуалізації свідомості періоду «відлиги» початку 1960-х, постала потреба створення художньо-естетичної анімації не тільки для когнітивних суспільних процесів та виховання молодого покоління, але й для репрезентації внутрішнього стану людини.