РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  Оксана Винницька, Мар’ян Винницький (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

В даний час формуються запитання, пов’язані з перспективами розвитку світового співтовариства і окремих держав. Справді-бо, що нас чекає у майбутньому , які тенденції переважатимуть? Розуміння цих питань і особливо правильна на них відповідь багато важать у виборі шляхів, форм,засобів практичної діяльності , її орієнтирів і пріоритетів . Що стосується України, то вона “успадкувала традиційні матеріало – та енергомісткі виробництва , об’єктивно не могла конкурувати на світових ринках ”. Особливо негативний вплив, з точки зору забезпечення конкурентоспроможності українських виробів, мала залежність України від інших регіонів імперії, на момент розпаду якої, питома вага міжреспубліканського обміну в загальному обсязі ВВП України була у 10 разів в гіршому становищі ніж Росія. Це би варто мати на увазі вітчизняним та зарубіжним експертам економічного розвитку суверенної України, який часто прирівнюють до економіки в інших тоталітарних країнах без конкретного аналізу.