ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В УМОВАХ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Ірина Ковтуненко (Євпаторія, Україна)  |    Завантажити статтю

Вступ. Формування екології як науки почалося у ХХ столітті і продовжується до цього часу. Сучасна екологія з традиційної біоекології виросла у комплексну, складну, багатогранну інтегровану науку-лідера, стала філософією виживання людства – екологічною філософією. Екологічна діяльність сьогодні – одна з основних складових частин будь-якої сфери діяльності людини: промислового виробництва, енергетики, сільського та лісового господарства, транспорту, наукових досліджень, військової справи, культури, релігії тощо. Екологічна безпека стає основою стійкого розвитку. Найважливішими проблемами сучасності, які ще донедавна були локальними, а тепер змінились на національні та всесвітні – глобальні, стали проблеми екологічної безпеки.