ЕКСПРЕС-МЕТОД ОЦІНКИ СТАНУ РІДИННОФАЗНОГО СЕРЕДОВИЩА

  Наталія Глухова, Людмила Пісоцька (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

СЕРЕДОВИЩА На сьогоднішній день існує великий спектр методів оцінки стану рідиннофазних середовищ, зокрема води. Недоліком переважної більшості експериментальних методів моніторингу забруднення водних середовищ є потреба складного обладнання, великі часові витрати, можливість визначення обмеженої групи окремих кількісних параметрів, які свідчать лише о фактичній концентрації забруднюючих домішок, але не дають підстав щодо формулювання показників з метою формування цілісної характеристики енергоінформаційних властивостей рідиннофазних середовищ [1]. Одним з можливих варіантів методів експрес-аналізу стану водного середовища, що отримує в останній час широке розповсюдження та визнання, є підхід, заснований на дослідженні зображень газорозрядного випромінювання рідиннофазних об’єктів (ефект Кірліан).