ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Діяльнісний підхід є одним із методичних підходів, на яких базується більшість сучасних технологій та систем навчання. Його мета – розвиток особистості як суб’єкта життєдіяльності. Це означає систематичне виконання таких дій у навчанні: ставити цілі, планувати їх досягнення, організовувати і контролювати процес розв’язання задач, оцінювати результати та відповідати за них, рефлексувати. Основним елементом навчання є розв’язування задач, завдань, оволодіння різними видами діяльності дослідницької, науково-дослідної, творчої та ін.