МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

  Летвинко Денис Іванович (Дрогобич , Україна) |    Завантажити статтю

Створення та експлуатація сучасних комп'ютеризованих виробництв, технологій, приладів та систем на промислових підприємствах і їх експлуатація є не тільки функцією фахівців з автоматизованого управління та фахівців з інформаційних технологій. Вони потребують різних форм участі практично всіх груп інженернотехнічного та адміністративно-управлінського персоналу підприємств та організацій.