ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ

  Євгенія Рябова (Ізмаїл, Україна)  |    Завантажити статтю

Сучасний стан вітчизняної економіки характеризується складністю та невизначеністю зовнішнього середовища. За цих обставин компанії стикаються з необхідністю постійно коригувати свої організаційні структури управління, щоб покращувати та підтримувати їх ефективне функціонування. Ця потреба виникає з того факту, що компанія, яка працює у зовнішньому середовищі, повинна задовольняти вимоги, що висуваються різними зовнішніми факторами. Внутрішні фактори також мають значний вплив на організаційну структуру. Враховуючи ці фактори, можна побудувати структуру управління, яка найкраще відповідає поточній ситуації.