ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ В ПЕРЕДКАРПАТТІ

  Ірина Козак (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Торфові ґрунти завжди привертали до себе увагу вчених-ґрунтознавців. Специфіка ґрунтотворних процесів, нестандартність поживного та водного режимів, їх біогеоценотична мозаїчність та головна особливість – інтразональність, робить їх унікальним об’єктом досліджень. Даним ґрунтам присвячено ряд наукових праць з вивченням їх генези, морфології, природних властивостей, еволюції, режимів функціонування, шляхів освоєння і використання. Вагомий внесок у дослідження торфових ґрунтів в Передкарпатті зробили представники австрійської, польської, російської та української ґрунтознавчих та меліоративних шкіл. У вивченні торфових ґрунтів науковці виділяють декілька періодів: Г. Бачуріна виділила: дореволюційний, радянський та сучасний, В. Хільчишин – австрійський, польський, радянський етапи, М.Нецик пропонує виділити ранній емпіричний, австрійський, польський, радянський та сучасний етапи дослідження торфових ґрунтів. [1;3]