ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  Святослав Степ’як (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні, оскільки суспільство переживає екологічну кризу, важливою потребою є формування нової свідомої і культурної особистості, якій притаманний інший погляд на життя, спрямований на цивілізовану взаємодію з природою, умінням жити з нею в гармонії, розумно та раціонально користуватися важливими природними ресурсами в рамках сталого розвитку суспільства [6]. Тому кожна особистість має глибоко усвідомлювати роль навколишнього середовища в її житті та здоров’ї та задля майбутніх поколінь бажанні вести лише здоровий спосіб життя.