Цифровізація освітнього процесув закладах післядипломної освіти

  Марія Антонченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Трансформація українського суспільства у сфері цифровізації надає системі національної освіти потужного поштовху до глибоких змін та швидкої адаптації до глобальних викликів: спочатку пандемії, потім війни. Зміни, що відбуваються в суспільстві на даний час, визначають нові підходи до цифровізації освітньої системи в цілому та, зокрема,освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти.