ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

  Михайло Мочан (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

В сучасних освітніх документах, зокрема Законі України «Про освіту» (5 вересня 2017 р.)[]3, Державному стандарті початкової освіти, прийнятого 21 лютого 2018 р. [2], Типових навчальних програмах для закладів загальної середньої освіти І ступеня укладачів О.Савченко чи Р.Шияна, акцентовано на впровадженні в освітній процес інноваційних освітніх технологій, зміст яких на сьогодні широко висвітлений у наукових доробках сучасних науковців.